«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Президент Львівської обласної

федерації волейболу

____________________________ Левків В.І.

“__” ____________________________ 2019 р.

 

РЕГЛАМЕНТ

про проведення чемпіонату Львівської області з волейболу

серед спортивних клубів (команд) у сезоні 2019-2020 р.р.

 

Регламент змагань з волейболу (Регламент) – сукупність умов і правил, що визначають діяльність та взаємовідносини усіх суб`єктів змагань.

Клуби (команди), тренери, спортсмени, судді та всі ті, хто приймають участь у змаганнях з волейболу, зобов`язані поводитись, дотримуючись принципів лояльності, цілісності та спортивного духу в усіх взаємовідносинах змагального, економічного, суспільного та етичного характеру. Вони повинні суворо дотримуватись офіційних правил з волейболу, Положення про змагання, Регламенту змагань, рішень Головної суддівської колегії та Апеляційного журі.

Чемпіонат Львівської області з волейболу серед спортивних клубів (команд) (Чемпіонат) відноситься до змагань V рангу, входить до Календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів управлінням фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації.

Переможцям Чемпіонату за умови участі не менше 6 команд присвоюється І спортивний розряд, за 2-3 місця – ІІ спортивний розряд, а за 4-5 місця – ІІІ спортивний розряд у відповідності до кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту, в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4824 від 19.10.2018.

Усі пункти Регламенту спрямовані на підвищення загальної культури, видовищності змагань та майстерності її учасників.

 

1. МЕТА I ЗАВДАННЯ

Мета Чемпіонату – розвиток волейболу у Львівській області.

Завдання Чемпіонату: популяризація і пропаганда волейболу на Львівщині; підвищення спортивної майстерності волейболістів; підвищення рівня знань і вмінь молодих суддів; розширення глядацької аудиторії; підготовка команд Львівської області з волейболу до участі у змаганнях вищого рангу.

 

2. КЕРIВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ

Загальне керівництво щодо підготовки та проведення Чемпіонату здійснюють управління  фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації та громадська організація «Львівська обласна федерація волейболу».

Громадська організація «Львівська обласна федерація волейболу» (ФЕДЕРАЦІЯ) є осередком всеукраїнської федерації (ГО «Федерація волейболу України») у Львівській області, який у відповідності до укладеної угоди з управлінням фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації від 06 березня 2017 року разом з іншими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту забезпечує розвиток волейболу на території Львівської області та має виключне право на організацію і проведення офіційних змагань територіального рівня з волейболу.

Безпосереднє керівництво покладається на Головну суддівську колегію (ГСК). До складу ГСК входять: головний суддя – Францишко Леонід Якович, суддя міжнародної категорії, заступник головного судді – Левків Володимир Іванович, суддя другої категорії, головний секретар – Яцик Віталій Іванович, суддя першої категорії.

Конфліктні ситуації розглядає Апеляційний комітет До складу апеляційного комітету входять: члени головної суддівської колегії та судді чемпіонату України зокрема: Скібіцький Олексій Станіславович – суддя міжнародної категорії, Стрельченко Валерій Вікторович – суддя національної категорії, Височанський Іван Валерійович  – суддя другої категорії.

 

 

3. ТЕРМІНИ ТА МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Чемпіонат проводиться по неділям (як правило) у період з жовтня 2019 року до квітня 2020 року з роз’їздами на спортивних базах учасників. Змагання проводяться у спортивних залах, які затверджені ГСК на підставі поданого командою Сертифікату спортивного залу (Додаток Б).

Календар змагань складається із врахуванням календарів офіційних всеукраїнських змагань ІІІ і VІ рангів, у яких спортсмени і представники команд беруть участь у сезоні 2019-2020 років у складі команд Львівської області. Внесення змін до календаря Чемпіонату не допускається у зв’язку зі станом здоров’я спортсменів, участю спортсменів в інших змаганнях, умовами добирання до місця проведення змагань, погодними умовами.

У зв’язку із змінами в календарях офіційних всеукраїнських змагань ІІІ і VІ рангів, рішення про доцільність внесення змін до календаря Чемпіонату буде прийматися ГСК.

 

4. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Місця проведення змагань повинні відповідати вимогам до спортивних споруд і обладнання Офіційних правил волейболу на 2017-2020 р.р., затверджених 35-м Конгресом Міжнародної федерації волейболу у 2016 році.

Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і глядачів під час проведення змагань проводиться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів».

З метою створення безпечних умов для глядачів та учасників змагань змагання Чемпіонату проводяться тільки на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації державними комісіями, і за наявності актів технічного обстеження придатності спортивної споруди для проведення заходу.

Створення безпечних умов під час проведення змагань для глядачів, спортсменів, представників команд покладається на власників спортивних споруд та команду-господаря змагань.

Команда-господар повинна подати до ГСК до початку проведення змагань Чемпіонату Сертифікат спортивного залу.

 

5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ, ДОПУСК ГРАВЦIВ

У Чемпіонаті беруть участі чоловічі та жіночі команди спортивних клубів (команд) Львівської області. Учасниками змагань можуть бути особи, які проживають, навчаються, працюють у Львівській області і здійснюють спортивну підготовку у складі волейбольних клубів (команд) Львівської області.

До складу волейбольних команд може бути залучено не більше трьох спортсменів, що здійснюють спортивну підготовку у складі волейбольних клубів інших областей (держав) і беруть участь у складі цих команд у змаганнях ІІІ, IV і V рангів.

До змагань допускаються команди, гравці яких пройшли медичний огляд і мають відповідну спортивну підготовку та допуск лікаря до змагань. Склад команди – 19 спортсменів і 5 офіційних осіб. До участі у грі допускаються 14 спортсменів і 5 офіційних осіб. Під час гри одночасно на майданчику не може знаходитися більше двох спортсменів з інших областей (держав).

До змагань допускаються спортсмени, тренери, офіційні представники команд та судді, що мають допуск-дозвіл ФЕДЕРАЦІЇ. Допуск-дозвіл ФЕДЕРАЦІЇ є основним документом для участі у змаганнях, що засвідчує особу спортсмена чи офіційного представника команди. Для отримання допуску-дозволу ФЕДЕРАЦІЇ потрібно надати на всіх членів команди, внесених до іменного заявкового аркуша, такі документи (електронний варіант): фото 3х4 см, фото паспорта громадянина України (1 і 2 сторінки), або фото ID-картки і Витягу до неї, або фото документа, у якому відображено приналежність спортсмена до Львівської області, зокрема: фото паспорта громадянина України (сторінки з печаткою місця останньої реєстрації), або фото ID-картки, або фото студентського квитка.

З метою оперативного виготовлення допуска-дозвола командам рекомендується подати до ГСК на аркушах формату А4 склад команди, розмістивши зверху аркуша назву команди і населеного пункту, а під ними у дві колонки – фото спортсменів і представників команди, зазначивши під кожним фото прізвище, ім’я, по-батькові і дату народження. На одному аркуші доцільно розмістити 8-10 фото 3х4 см і підписи до них. Дані, представлені на аркуші засвідчуються печаткою ФЕДЕРАЦІЇ, а фото аркушів розміщуються на сайті ФЕДЕРАЦІЇ.

Допуск-дозвіл оформлюється у двох примірниках: один залишається в ФЕДЕРАЦІЇ, другий – в учасників змагань. Допуск-дозвіл спортсмена, тренера, офіційного представника команди отримується через клуби, а судді – через колегію суддів.

Допуск-дозвіл засвідчує членство у ФЕДЕРАЦІЇ, дійсний один сезон, оплачується один раз в сезон, дозволяє брати участь в усіх офіційних обласних змаганнях.

Перед початком кожної гри представники команд можуть вимагати допуск-дозвіл на членів команди-суперниці. При відсутності оформленого належним чином допуска-дозволу представник команди повинен пред`явити іменний заявковий аркуш встановленого зразка, а спортсмени повинен мати документ, що засвідчує їх особу – паспорт громадянина України, закордонний паспорт, ID-картку або водійські права. Якщо відсутні документи, що підтверджують особу, спортсмен на прохання тренера (представника) команди допускається першим суддею до гри після відмітки в протоколі (примітки) інформації про відсутність документів.

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦIВ

Чемпіонат проводиться у два етапи за Офіційними правилами волейболу на 2017-2020 р.р., затвердженим 35-Конгресом Міжнародної федерації волейболу у 2016 році. Ігри проводяться кольоровими м'ячами «Мікаsa MVA-200».

На першому етапі команди розподіляються по парам із врахуванням наближеності їх місцезнаходження. Першим номером пари є команда з вищим рейтингом за результатами попереднього сезону. Змагання проводяться за коловою системою в одне коло по-турово, в кожному з яких команди однієї пари проводять дві гри з командами іншої пари (за винятком першого туру, в якому команди однієї пари змагаються між собою). Порядок турів та черговість ігор встановлюються згідно обраної схеми «Таблиці Бергера». Попередній календар змагань складається ГСК.

У другому (фінальному) етапі беруть участь чотири кращі за рейтингом команди за результатами змагань першого етапу. Вони розігрують між собою призові місця. Спочатку проводяться півфінальні ігри між двома парами командами, що за результатами змагань першого етапу посіли відповідно 1-4 і 2-3 місця. Далі, команди, що програли, змагаються за 3-тє місце, а команди, що виграли – за 1-ше місце.

Ігри проводяться з трьох партій, за результатом яких командам нараховується: 1) кількість перемог; 2) кількість очок (за перемогу з рахунком 3:0 - 3 очки, 2:1 - 2 очки; за поразку з рахунком 0:3 - 0 очок, 1:2 - 1 очко; за неявку на гру – мінус 1 очко); 3) коефіцієнт співвідношення партії; 4) коефіцієнт співвідношення м’ячів; 5) результат особистої зустрічі.

До команди, що самоусунулась від змагань (гра, тур), до або під час матчу, застосовуються наступні санкції: зараховується поразка у кожній грі з рахунком 0:3 (0:25; 0:25; 0:25) і мінус 1 очко за кожну гру; команда повинна відшкодувати завдані та понесені іншою стороною витрати, якщо такі мали місце і підтверджуються документально, та сплатити штраф.

Під час проведення окремого туру можуть бути внесені зміни до календаря змагань рішенням ГСК на підставі заяв представників команд у зв’язку з кількістю команд, що прибули на змагання, умовами прибуття команд до місць проведення змагань та у зворотному напрямі.

У складі команди можуть бути: 12 гравців – без ліберо; 12 гравців – з них один ліберо; 12 гравців – з них два ліберо; 13 гравців – з них два ліберо; 14 гравців – з них два ліберо. Гравців ліберо можна призначати або перепризначати за 45 хвилин до гри з числа гравців, заявлених для участі в турі.

У разі, якщо за команду грав незаявлений або дискваліфікований гравець, цій команді зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25; 0:25; 0:25) і мінус 1 очко за кожну гру; команда повинна сплатити штраф.

Якщо через форс-мажорні обставини команда не може прийняти участь у змаганнях, вона повинна подати заяву і документи, які підтверджують наявність форс-мажорних обставин. При наявності таких документів штрафні санкції до команди не застосовуються, але команді зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25,0:25,0:25) і мінус 1 очко за кожну гру.

Якщо команда припиняє своє існування, вирішення питання про заміну команди, що вибула, приймається рішенням ГСК.

 

7. ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК

Команда, що бажає взяти участь у Чемпіонаті, повинна до 30 вересня 2019 року подати електронний варіант іменного заявкового аркуша команди, у якому відображено назву змагання, назву команди і населеного пункту, прізвище, ім’я, дату народження спортсменів, прізвище, ім’я, і контактний телефон офіційних представників команди. Спортивний розряд (звання) подається при його наявності.

До початку першого туру команди подають до ГСК надрукований іменний заявковий аркуш. В ньому відображено допуск лікарем (підпис і печатка) кожного спортсмена до змагань, підписи представників команди, підписи посадових осіб та печатки організацій, що забезпечують участь команди у змаганнях (Додаток А).

На кожну гру окремо команди подають технічну заявку. В ній зазначається назва команди, прізвище, ім’я не більше 14 спортсменів з числа гравців, які внесені до іменного заявкового аркуша і одержали допуск-дозвіл ФЕДЕРАЦІЇ для участі у змаганнях, номера, під якими спортсмени беруть участь у змаганнях, а також прізвище, ім’я офіційних представників команди.

Під час проведення Чемпіонату дозволяється дозаявка спортсменів, а також перехід спортсменів з однієї команди до іншої. Дозаявка спортсменів і перехід спортсменів з однієї команди до іншої дозволяється до 31 грудня 2019 року.

 

8. СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ

Для участі у суддівстві змагань Чемпіонату допускаються судді, які маю допуск-дозвіл ФЕДЕРАЦІЇ, і затверджені на поточний сезон Арбітражною комісією ФЕДЕРАЦІЇ.

Проведення кожного туру покладається на суддівську бригаду, призначену ГСК. Суддівська бригада на кожну гру складається з: першого судді і секретаря, який виконує обов’язки другого судді.  

Для суддівства змагань Чемпіонату визначається два варіанти суддівської форми: синьо-білий верх і синій низ або білий верх і чорний низ.

Команда-господар за тиждень до проведення змагань подає до ГСК інформацію про готовність двох суддів до проведення змагань. Команда-господар зобов’язана до початку змагань оплатити суддям витрати за харчування і роботу у відповідності до передбачених у цьому Регламенті розмірів.

З метою здешевлення витрат команд на суддівство змагань Чемпіонату до обслуговування ігор залучаються місцеві судді, які маю допуск-дозвіл ФЕДЕРАЦІЇ. За відсутності таких суддів, ГСК призначає суддів з інших міст. Тоді команда-господар змагань оплачує суддям витрати за харчування і роботу та за доїзд до місця проведення змагань і у зворотному напрямі.

Приїжджі команди можуть за тиждень до проведення змагань звертатися з заявою до ГСК щодо призначення судді з іншого міста для суддівства змагань. У разі задоволення заяви команда, що звернулася з проханням, оплачує цьому судді витрати за харчування і роботу та за доїзд до місця проведення змагань і у зворотному напрямі. У такому випадку матчі згідно призначення ГСК обслуговує бригада з трьох суддів, які виконують обов’язки першого, другого суддів і секретаря. Якщо до обслуговування ігор цього туру залучено лише одного місцевого суддю, то витрати за харчування і роботу та за доїзд до місця проведення змагань і у зворотному напрямі оплачує команда-господар.

Після закінчення гри перший суддя надсилає її результат СМС-повідомленням на номер телефону головного судді і головного секретаря змагань.

 

9. НАГОРОДЖЕННЯ

Команді, яка посіла перше місце у змаганнях, присвоюється звання «ЧЕМПІОН ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ». Команда-переможець і команди-призери нагороджуються кубками і грамотами, а спортсмени(ки) й офіційні особи команд-призерів – медалями. Медалями нагороджуються усі спортсмени та офіційні представники команд, які були включені до іменного заявкового аркуша.

 

 

 

10. ВИТРАТИ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Витрати на проведення Чемпіонату забезпечуються дольовою участю команд-учасниць, органів виконавчої влади обласної та районних державних адміністрацій і місцевого самоврядування у сфері фізичної культури і спорту.

Бюджет Федерації на проведення змагань формується за рахунок отриманих коштів, а саме: добровільних заявковий внесків команд, добровільних внесків за участь у змаганнях спортсменів, тренерів, офіційних представників команд, суддів, коштів отриманих від спонсорів і меценатів.

Команди-учасниці Чемпіонату, подаючи іменний заявковий аркуш на участь у змаганнях, підтверджують готовність сплатити добровільні внески і беруть на себе наступні фінансові зобов’язання:

500 грн. – за заявковий внесок команди за участь у змаганнях, з них:

400 грн. – за нагородження переможців і призерів змагання, інформаційне забезпечення змагань на інтернет-сторінці ФЕДЕРАЦІЇ, за роботу ГСК, організаційні заходи, відрядження представників ГСК (при потребі),

100 грн. – на виготовлення протоколів, інших документів, витрати на мобільний зв’язок.

Добровільні внески (фінансові зобов’язання) за участь у змаганнях:

100 грн. – допуск-дозвіл за кожного суддю.

100 грн. – допуск-дозвіл за кожного офіційного представника команди.

100 грн. – допуск-дозвіл за кожного спортсмена(ки).

300 грн. – допуск-дозвіл за кожного спортсмена(ки) з іншої області (держави).

Під час проведення Чемпіонату дозволяється дозаявка спортсменів і перехід спортсменів з однієї команди до іншої. При цьому команда бере на себе наступні фінансові зобов’язання:

200 грн. – допуск-дозвіл за кожного дозаявленого спортсмена(ки).

600 грн. – допуск-дозвіл за кожного дозаявленого спортсмена(ки) з іншої області (держави).

200 грн. – допуск-дозвіл за перехід спортсмена до 18 років з однієї команди до іншої.

400 грн. – допуск-дозвіл за перехід спортсмена 19 років і старше з однієї команди до іншої.

Команда-господар змагання (туру) несе наступні витрати: оренда спортивної споруди для проведення змагань; оплата за харчування і роботу суддів і лікара; оплата доїзду суддів до місця проведення змагань (в залежності від поданих квитків); оплата витрат, пов’язаних з підготовкою спортивної залу та проведенням змагань без порушень громадського порядку; оплата харчування гравців і представників своєї команди.

Команда-господар змагання за організацію та проведення однієї гри оплачує 500 грн., з них:

по 150 грн. – за харчування і роботу першого судді та судді-секретаря,

100 грн. – за харчування і роботу лікаря,

100 грн. – за підготовку залу до змагання.

Приїжджа команда несе наступні витрати: доїзд команди до місця проведення змагань і у зворотному напрямку; оплата харчування гравців і представників своєї команди.

Кошти за допуск-дозвіл, використовуються на обслуговування інтернет-сторінки ФЕДЕРАЦІЇ, відрядження представників ФЕДЕРАЦІЇ на Конгрес ФВУ, а також на передбачені Виконкомом ФЕДЕРАЦІЇ витрати, пов’язані з організацією суддівських семінарів, організацією звітної конференції ФЕДЕРАЦІЇ, підготовку методичних матеріалів, вшанування ювілярів, а також членів ФЕДЕРАЦІЇ з нагоди святкування ювілейних дат.

Кошти можна перераховувати на розрахунковий рахунок ФЕДЕРАЦІЇ у Приватбанку:

р/р UA113253210000026009053839064, 26009053839064,

Філія «ЗГРУ» ПАТ КБ Приватбанк м.Львів, МФО 325321,

Громадська організація «Львівська обласна федерація волейболу», ЄДРПОУ 22367250,

Україна, 79014, м. Львів, вул. Черемшини, 17

«Добровільний внесок за організацію змагань»

Фінансові зобов’язання команди сплачують до початку другого туру змагань Чемпіонату. За несвоєчасне виконання фінансових зобов’язань команді нараховуються штрафні санкції.

 

11. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОТЕСТІВ, АПЕЛЯЦІЙ

Протест на гру (або ігрові моменти) заявляється капітаном команди під час гри першому судді з резервуванням права після закінчення зустрічі підтвердити це записом у протоколі. Про протест перший суддя після закінчення гри сповіщає представника команди суперника. Протягом двох днів після закінчення матчу протест у письмовій формі подається до ГСК, яка зобов'язана розглянути протест до початку наступного туру у присутності суддівської бригади опротестованої гри та представників обох команд.

Сторона, що незгодна з рішенням ГСК, має право подати апеляцію на це рішення в Апеляційний комітет ФЕДЕРАЦІЇ.

Апеляції подаються письмово відповідно до «Положення про Апеляційний комітет ГО ФВУ». Апеляційний комітет зобов'язаний прийняти рішення по апеляції на протязі 20 календарних днів. У випадку задоволення протесту відбувається перегравання матчу на тому ж майданчику, а якщо це неможливо, ГСК приймає рішення щодо місця, часу перегравання матчу та фінансових витрат.

 

12. МЕДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ, СТРАХУВАННЯ І ДОПІНГ-КОНТРОЛЬ

Спортсмени(ки), які приймають участь в Чемпіонаті, в обов'язковому порядку проходять медичний огляд і повинні мати допуск фізкультурно- лікувального диспансеру або іншої медичної установи.

Допускаючи спортсменів до змагань, лікар в іменному заявковому аркуші команди навпроти прізвища кожного спортсмена(ки) ставить особистий підпис і штамп «Допуск», а під списком спортсменів(нок) прописом вказує кількість допущених з них, ставить особистий підпис і печатку медичної установи. Допуск лікара до змагань діє впродовж усього періоду змагань.

Спортсмен(ка), беручи участь в окремому турі Чемпіонату, самостійно визначає свою готовність до виконання змагального навантаження. У разі погіршення самопочуття перед початком або під час змагань спортсмен зобов’язаний негайно повідомити про це лікара, який обслуговує змагання.

Команда-господар зобов’язана організувати медичне забезпечення змагань. Під час змагань у залі повинен знаходитися лікар, для якого облаштовується окреме місце перебування. У лікаря має бути сумка з медикаментами і медичним обладнанням, необхідним для надання першої медичної допомоги у разі травм, отриманих під час змагання.

Спортсменам, які приймають участь в Чемпіонаті, рекомендується укласти угоду зі страховою компанією про страхування від нещасних випадків (травм) на час проведення змагань (інших фізкультурно-спортивних заходів).

Використання допінгу в процесі підготовки та участі в змаганнях Чемпіонату заборонено. Спортсмени(ки) мають суворо дотримуватись антидопінгових вимог, а команди-учасниці мають забезпечити контроль і попередження фактів вживання допінгу та несуть за це відповідальність згідно з Дисциплінарним Кодексом ФВУ.

НАСТУПНІ ІГРИ

Львівська обласна федерація волейболу LOFV.COM.UA